Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ambulatorium Zeleni trikotnik z.b.o. skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS), obvešča stranke, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Po pravilih ZIsRPS lahko potrošnik vloži pobudo za reševanje spora pri izvajalcu IRPS le po predhodnem neuspelem poizkusu reševanja spora neposredno pri ponudniku! Stranke zato pozivamo, da se vedno najprej obrnejo na nas in skupaj bomo rešili nastalo težavo.

Ambulatorium Zeleni trikotnik z.b.o., kot ponudnik storitev, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi za SLO govorno območje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL , oziroma na povezavi uradne strani platforme http://ec.europa.eu/odr

Če ste navkljub vsem zgornjim informacijam še vedno v dvomu kaj storiti ob sporu, nas prosimo pokličite ali nam pošljite email sporočilo na naslov info@ambulatorij.si.